Izjava o privatnosti

Izradili smo ovu Pravila o privatnosti i kolačićima kako bismo vas informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici i aplikaciji.

Molimo vas da ova Pravila o privatnosti i kolačićima pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.
Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi djelatnici SELF LEGAL d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
SELF LEGAL d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. Tijekom korištenja aplikacije ili pristupa web stranici ili komunikacije s korisnicima koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovim Pravilima o privatnosti i kolačićima odnosno protivno ovoj Obavijesti o prikupljanju podataka.
Prikupljanje i korištenje podataka
Prikupljamo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, OIB (u slučaju da zatražite izdavanje računa s OIB-om), broj telefona i / ili mobitela e-mail adresa.
Ne prikupljamo i nemamo uvid u:
 • bilo koji dokument koji izradite unutar aplikacije i/ili web stranice
 • bilo koji dokument koji pohranite ili spremite unutar aplikacije i/ili web stranice,
iz razloga što se isti spremaju lokalno na vaše računalo.
Općenito o prikupljanju podataka
 • Podaci o korisničkom računu i profilu:
Tijekom korištenja aplikacije ili web stranice Društvo može zahtijevati i koristiti se određenim podacima poput adrese elektroničke pošte i lozinke te imena i prezimena osobe koja će ostvarivati pristup Aplikaciji.
 • Podrška korisnicima:
Kada se Korisnik javi odjelu korisničke podrške Društva, Društvo može prikupiti osobne podatke koji su nužni za izvršenje zahtjeva Korisnika i kako bi se po potrebi moglo povratno javiti. Također Korisniku se u ovu svrhu možemo javiti koristeći se postojećim kontakt podacima Korisnika. Nadalje, Društvo može prikupljati podatke komuniciranju s Korisnicima, na primjer bilo kakve zahtjeve podršci koje Korisnici pošalju ili bilo kakve povratne informacije koje Korisnici upute Društvu.
 • Web stranice i mobilni podaci:
Društvo može primati i zapisivati podatke na poslužiteljima koje mu pošalju internetski preglednik Korisnika ili Korisnikov uređaj, uključujući vašu IP adresu, osobine softvera i hardvera, stranice koje ste zatražili za prikazivanje, mobilne podatke za identifikaciju, podatke o korištenju Aplikacije te druge podatke na razini uređaja ili sustava i sl., no niti u kojem slučaju neće tražiti niti imati pristup podacima koji se odnose na dokumente koje je Korisnik ispunjavao, podatke koje je unosio, sadržaj podataka ili dokumenata koji su spremljeni i sl., u skladu s definicijama i pojmovima na početku ovim Uvjeta korištenja.
Ovo se može odvijati na Aplikaciji i/ili Web stranici, u mobilnoj aplikaciji te na uslugama koje pružaju treće strane.

 • Dodatni podaci:
Društvo može postojećim podacima o Korisnicima dodavati podatke koje na zakonit način prikuplja od poslovnih partnera ili trećih strana.
 • IP adrese, kolačići i mobilni podaci za idenfitikaciju
Društvo može prikupljati određene podatke putem tehnoloških alata kao što su kolačići, pikseli i mjesna pohrana podataka (npr. u vašemu internetskom pregledniku ili na uređaju). Kolačići su male tekstualne datoteke koje pohranjuju podatke na vašemu računalu, mobitelu ili mjesnoj pohrani bilo kojega drugoga uređaja. Pikseli su male slike sadržane u kodu web stranice koje obavljaju različite zadaće, npr. omogućavaju drugome poslužitelju mjerenje broja posjetitelja web stranice te često funkcioniraju u paru s kolačićima. Kod prati je li i gdje je (na kojoj stranici) učitan piksel iz čega zaključuje da je Korisnik ostvario interakciju s određenim zaslonom ili dijelom zaslona.
Možemo dozvoliti trećim stranama poput pružatelja usluga analitike i oglašavanja da prikupljaju ove podatke koristeći se ovim vrstama tehnologije ili na našoj web stranici ili u našoj mobilnoj aplikaciji. Podaci koje prikupe podliježu primjenjivim pravilima privatnosti tih trećih strana.
 • Odabir trećih strana
Određene treće strane aktivne na Web stranici (npr. Google Adwords) korisnicima pružaju mogućnost istupanja iz njihovog prikupljanja i uporabe podataka u svrhe oglašavanja temeljenog na vašim interesima. Korisnici mogu posjetiti stranicu http://www.youronlinechoices.com ili http://www.networkadvertising.org kako bi saznali više o ovom običaju i kako bi iskoristili svoje pravo na odabir o prikupljanju i uporabi ove vrste podataka.
Većina glavnih internetskih preglednika na stolnim računalima i mobilnim uređajima (npr. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) pružaju mogućnosti kontrole kojima možete ograničiti ili blokirati postavke kolačića na svojim sustavima. Imajte na umu da onemogućavanje kolačića u vašem internetskom pregledniku za bilo domene prvoga stupnja (stranice koje aktivno posjećujete) bilo domene trećega stupnja (tvrtke osim onih koje direktno posjećujete na mreži) u određenim slučajevima može dovesti do umanjenja funkcionalnosti.
Log datoteke
IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali web stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.
Dostupnost informacija
Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom.
Linkovi
Ova web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako SELF LEGAL d.o.o. ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim web stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Pravila o privatnosti i kolačićima primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovoj web stranici i aplikaciji.
Sigurnost
Ova web stranica i aplikacija poduzima apsolutno sve dostupne mjere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Svi podaci koje prikupljamo su zaštićeni razumnom razinom tehničkih sredstava i razumnom razinom sigurnosnih procedura kako bi bio spriječen neovlašten pristup podacima ili njihova uporaba. Naši suradnici, partneri od povjerenja i pružatelji usluga trećih strana su se obvezali upravljati podacima u skladu s našim zahtjevima o sigurnosti i privatnosti. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.
Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našoj web stranici možete poslati e-mail na: [email protected]
Pristup, ispravci, ažuriranje ili brisanje osobnih podataka
Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo pristup, ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se može izvršiti slanjem e-maila na adresu [email protected]
Obavijesti o promjenama
Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka
Voditelj obrade podataka
SELF LEGAL d.o.o., sa sjedištem u Osijeku, Vij. I. Meštrovića 20/II, Republika Hrvatska je voditelj obrade vaših osobnih podataka.
Politika o privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.
Obrada podataka
Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:
 • za prilagođavanje ponuda i doživljaja, uključujući i oglašavanje na našim posjedima i posjedima trećih strana
 • za upravljanje prometom
 • za javljanje našim Korisnicima, uključujući zbog usluge i vezanih tema, korisničke podrške ili dozvoljenih marketinških poruka putem bilo kojega dostupnoga komunikacijskoga kanala
 • za provođenje istraživačke djelatnosti i obradu analitike kako bismo poboljšali naše usluge
 • radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe)
 • radi poboljšanja naše web stranice i aplikacije
 • za pružanje korisničke podrške, uključujući i stvaranje i upravljanje korisničkih računa, za rješavanje tehničkih problema i omogućavanje značajki
 • radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama – upiti, novosti, ponude
 • radi povremenog slanja e-poruka koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.
 • za obradu vaših upita, podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenili koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima
 • Društvo će prikupiti osobne podatke i informacije o povijesti korisnika kada naruči uslugu od Društva te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima
 • za provedbu Uvjeta korištenja, uključujući i suzbijanje prijevara i zlouporabe.
Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.
Društvo može zadržati podatke koje prikupimo i uočimo putem naše mreže isključivo koliko to bude potrebno za izvršavanje gore navedenih poslovnih ciljeva.
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe (zadržavanje prava kupaca, pravo na popust za dugogodišnje kupce sl.) , osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah u potpunosti obrisani.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.
Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može, no i ne mora koristiti pogodnosti koje nudimo. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.
Prijenos trećim stranama
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.
Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:
 • treće osobe koje obavljaju usluge knjigovodstva za SELF LEGAL d.o.o.
 • treće osobe koje pružaju programersku podršku programersku održavanja sustava i unošenja novosti u sustav,
 • državne institucije koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava SELF LEGAL d.o.o. zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
Dijeljenje podataka
Društvo može podijeliti podatke koje prikupi od naših suradnika (tvrtki u zajedničkom vlasništvu ili pod zajedničkom kontrolom), smještenih u bilo kojoj trećoj državi. Te tvrtke se smiju koristiti ovim podacima i obrađivati ih isključivo u gore opisane svrhe i podliježu Pravilima privatnosti i kolačićima.
Ne dijelimo osobne podatke o našim Korisnicima s trećim stranama koje nisu naši suradnici, osim ako nemamo izričitu dozvolu korisnika za to ili u sljedećim okolnostima:
 • Možemo se koristiti pružateljima usluga trećih strana kako bismo nudili određene aspekte naše usluge, u kojem slučaju oni neće imati nikakve ovlasti za nezavisan rad s bilo kakvim osobnim podacima koje za nas obrađuju te će biti vezani uvjetima ovih Pravila privatnosti i kolačićima.
 • Zadržavamo pravo dijeliti podatke s privatnim ili javnim organima koji će nam omogućiti suzbijanje prijevara i zlouporaba na našoj mreži ili za istraživanje kršenja zakona na koje smo posumnjali te za suzbijanje bilo kakvih drugih kršenja uvjeta naše usluge na koje smo posumnjali.
 • Možemo dijeliti osobne podatke s organima javne vlasti kako nam budu nalagali primjenjivi zakonski propisi
 • Naša je opća politika ne iznajmljivati ili ne prodavati podatke o našim Korisnicima s trećim stranama koje nisu naši suradnici, osim ako za to nismo dobili izričitu dozvolu naših Korisnika. U slučaju da naše poslovanje ili poslovna jedinica budu reorganizirani ili prodani i našu imovinu ili značajan dio imovine prebacimo novome vlasniku, osobni podaci Korisnika mogu biti preneseni kupcu kako bi bio omogućen kontinuitet usluge.
 • Možemo podijeliti neke podatke neosobne prirode (podatke koji ne mogu dovesti do pojedinačne identifikacije naših korisnika) pružateljima usluga trećih strana, poslovnim partnerima od povjerenja ili znanstvenim istraživačima koji dobiju odgovarajuću dozvolu, kako bismo mogli bolje razumjeti oglasi ili usluge zanimaju Korisnika/e, kako bismo poboljšali opću kvalitetu i učinkovitost naše usluge ili njihovih usluga te kako bismo pridonijeli akademskom istraživanju za koje vjerujemo da će dovesti do općenitog boljitka za cijelo društvo.
Gdje se pohranjuju osobni podaci
Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:
 • Podaci koje korisnik daje prilikom ispunjavanja narudžbe, pohranjuju se na serveru webshopa te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici tog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu. U svakom trenutku možete deaktivirati vašu podatke slanjem zahtjeva za brisanje a mail adresu [email protected] Našim korisnicima preporučamo da pri izradi lozinke za korisnički račun kombiniraju velika, mala slova i broj kako bi sama lozinka bila što teža za ‘probijanje’,
 • podaci o korisniku kao kupcu: na stranicama webshopa koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu te na lokalnim računalima unutar tvrtke SELF LEGAL d.o.o. zaposlenika kojima su oni nužni za obradu narudžbe te kod trećih osoba koje obavljanju knjigovodstvenu obradu odnosno poslove isporuke narudžbe,
 • podaci za promotivne svrhe: na stranicama webshopa (koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu) i zakupljenom dijelu unutar stranice Sendy (isključivo email adresa i ime i prezime korisnika),
Pristup i izmjena podataka
Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na web stranici gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na web stranici bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa s odmakom od 24 sata.

Korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke SELF LEGAL d.o.o. ima pohranjene slanjem upita na email adresu [email protected]

Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.
Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu [email protected] i podaci će biti brisani bez odgode osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.
Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.
Pravo na prigovor
Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni nam se obratiti na email adresu [email protected]
Promjena Pravila o privatnosti
Izmjena Pravila o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici SELF LEGAL d.o.o. Nastavak upotrebe naše web stranice i korištenja usluga od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjena Pravila o privatnosti. U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.
Ova Pravila o privatnosti su zadnji put izmijenjena 31. srpnja 2018. godine.

SELF LEGAL d.o.o
vij. I. Meštrovića 20/II
31 000 Osijek
OIB:86889826059
Email: [email protected]

Scroll to top