Kupoprodaja motornog vozila

Sigurna kupoprodaja motornog vozila: vodič kroz postupak i dokumentaciju

Kupoprodaja motornog vozila, bilo da je riječ o automobilu, motociklu, traktoru ili drugom vozilu, zahtijeva pažljivo razmatranje i temeljitu provjeru svih relevantnih informacija. Ovdje su ključni čimbenici na koje treba paziti pri kupnji ili prodaji motornog vozila, uključujući obveze prema državi, porezne aspekte i postupke prijepisa.

Vlasnički list i tehnička dokumentacija

Prije nego što započnete proces kupoprodaje i registracije vozila, važno je provjeriti i osigurati valjanost dokumentacije:

 1. Provjera vlasništva:
  • Prometna dozvola: Ovo je glavni dokument koji dokazuje da je vozilo registrirano na određenu osobu. Prodavatelj mora imati urednu prometnu dozvolu koja potvrđuje njegovo vlasništvo nad vozilom. Provjerite je li prometna dozvola originalna i ažurirana.
  • Tereti: Na motornim vozilima može biti upisano založno pravo. Provjeru založnog prava možete napraviti prema ovom upisniku (unosite broj šasije).
  • Suvlasništvo: Više osoba može biti vlasnik jednog motornog vozila. U tom slučaju potrebno je u ugovoru o kupoprodaji jasno navesti sve vlasnike i njihove udjele.
 2. Tehnička dokumentacija:
  • Tehnički pregledi: Osigurajte da vozilo ima valjane tehničke preglede. Tehnički pregledi potvrđuju da je vozilo u ispravnom stanju za vožnju i da zadovoljava sve sigurnosne standarde.
  • Servisna dokumentacija: Provjerite servisnu dokumentaciju vozila. Ovo uključuje sve prethodne servise, popravke i održavanja koja su obavljena na vozilu. Redovito servisirano vozilo obično je u boljem stanju i manje je vjerojatno da će imati skrivene kvarove.
  • Potvrda o homologaciji (ako je primjenjivo): Ako se vozilo uvozi ili je specijalno vozilo, možda će biti potrebna potvrda o homologaciji koja osigurava da vozilo zadovoljava sve nacionalne tehničke standarde.

Pravni dokumenti

Osigurajte da su svi potrebni dokumenti na mjestu kako bi se izbjegli pravni problemi:

Ugovor o kupoprodaji: Pisani ugovor koji jasno definira prava i obveze obje strane.

 • Elementi ugovora: Podaci o prodavatelju-ima i kupcu-ima, detalji o vozilu (marka, model, godina proizvodnje, broj šasije, broj motora), cijena vozila, datum prijenosa vlasništva i dr.. Primjer ugovora u kupoprodaji motornog vozila.
 • Potpisivanje ugovora: Ugovor potpisuju obje strane, a nije potrebno ovjeravati ga kod javnog bilježnika, ali može biti korisno imati svjedoke.

Prijenos vlasništva vozila

Prijava vlasništva vozila podrazumijeva prijenos vlasničkih prava s prodavatelja na kupca.

U stanicama za tehnički pregled se obavljaju odjava i prijava vlasništva, tehnički pregledi, plaćanje pristojbi i poreza te izdavanje registarskih tablica. Neke usluge mogu se obaviti online.

Postupak prijenos vlasništva vozila uključuje nekoliko koraka:

 1. Sklapanje ugovora o kupoprodaji:
  • Ugovor mora biti potpisan od strane obje ugovorne strane.
 2. Odjava vozila:
  • Prodavatelj je dužan odjaviti vozilo u stanici za tehnički pregled, gdje će predati registarske tablice i dobiti potvrdu o odjavi vozila. To može napraviti i treća osoba, putem punomoći.
 3. Prijava novog vlasništva kupca:

Kupac je obvezan stjecanje vlasništva u stanici za tehnički pregled (popis stanica za tehnički pregled).

Za prijenos vlasništva potrebna je sljedeća dokumentacija:

U smislu prodavatelja, dobra praksa je od kupca zatražiti dokaz da je izvršio prijenos vlasništva na svoje ime – u protivnom, ako kupac ne obavi prijenos vozila na svoje ime, sve obveze po pitanju motornog vozila i dalje će teretiti prodavatelja.

Postupak registracije

Registracija vozila može se razlikovati ovisno o tome je li vozilo već registrirano ili nije.

 1. Registrirano vozilo:
  • Ako je vozilo već registrirano, kupac mora izvršiti prijenos registracije na svoje ime.
  • Potrebno je izvršiti tehnički pregled vozila ako je registracija istekla ili ako to zahtijevaju propisi (Punomoć – obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila).
  • Nakon prijenosa vlasništva i tehničkog pregleda, kupac treba platiti potrebne pristojbe i poreze te dobiti nove registarske tablice ako je potrebno.
 2. Neregistrirano vozilo:
  • Ako vozilo nije registrirano, kupac mora obaviti tehnički pregled kako bi osigurao da vozilo ispunjava sve zakonske uvjete za promet (Punomoć – obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila).
  • Nakon uspješnog tehničkog pregleda, potrebno je podnijeti zahtjev za prvu registraciju vozila.
  • Prva registracija uključuje plaćanje pristojbi za registarske tablice, osiguranje vozila i porez na promet motornih vozila.

Osiguranje motornog vozila

Osiguranje od automobilske odgovornosti je obavezno i mora biti ugovoreno prije registracije vozila.

Preporučuje se razmotriti i dodatno osiguranje poput kasko osiguranja za potpunu zaštitu vozila.

Upravne pristojbe na stjecanje rabljenih vozila

​Prilikom registracije vozila na ime stjecatelja vozila propisano je plaćanje upravne pristojbe. Visina upravne pristojbe ovisi o starosti vozila i izračunava se prema trenutno važećim stopama. Ova pristojba varira ovisno o kriterijima poput snage motora i starosti vozila te se izračunava prema propisanim tarifama. Plaćanje upravne pristojbe je obveza svakog stjecatelja rabljenog vozila, osim u specifičnim izuzecima poput darovanja vozila između bračnih drugova, srodnika u uspravnoj liniji.

Postoje određeni slučajevi kada nije potrebno plaćati upravnu pristojbu prilikom stjecanja rabljenog vozila:

 • vozila namijenjena za diplomatska i konzularna predstavništva ili međunarodne organizacije,
 • kada se na stjecanje vozila plaća porez na dodanu vrijednost (PDV) ili primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže,
 • prilikom stjecanja vozila putem ugovora o darovanju među između bračnih drugova, srodnika u uspravnoj liniji, pod uvjetom da je vozilo već registrirano na darovatelja (primjer ugovora o darovanju motornog vozila),
 • ako je stjecatelj na temelju općih oslobođenja prema posebnom propisu koji uređuje područje upravnih pristojbi oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.

Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, motorna vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te motorna vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila nisu predmet oporezivanja.

Primjeri dokumenata

Kako biste se bolje pripremili za kupoprodaju motornog vozila, korisno je imati primjere potrebnih dokumenata. Na web stranici e-ugovor.com možete pronaći primjere relevantnih dokumenata.

Dokumenti vezani uz kupoprodaju/darovanje i registraciju motornog vozila:

 1. Primjer ugovora o kupoprodaji motornog vozila
 2. Punomoć – potpis ugovora
 3. Potvrda o primitku kapare – kupoprodaja motornog vozila
 4. Potvrda o vraćanju kapare – kupoprodaja nekretnina/pokretnina
 5. Punomoć – obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila
 6. Ugovor o darovanju motornog vozila.

Pridržavanje ovih koraka i pravilno popunjavanje svih potrebnih dokumenata osigurat će glatku i pravno sigurnu transakciju prilikom kupoprodaje motornog vozila u Hrvatskoj.

11. srpnja 2024. godine.

Inovativna platforma s lako prilagodljivim primjerima ugovora koja vam omogućuje da samostalno izradite svoj ugovor online.

NAPOMENA: Informacije na ovoj web stranici ne smatraju se pravnim, financijskim ili bilo kojim drugim savjetom odnosno pomoći, nego samo sadržavaju određene općenite informacije radi boljeg razumijevanja odnosa i/ili podlogu za procjenu od strane korisnika te nisu prikladne za primjenu na pojedinačni specifični slučaj odnosno određene slučajeve korisnika. Ne odgovaramo za bilo koju štetu, gubitak ili trošak niti bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti itd.) koji proizlazi iz izrađenih dokumenata, poslovnih odluka, potpisanih ugovora itd. donesenih na temelju informacija, sadržaja, podataka itd., sadržanih u ili ovoj web stranici.

Scroll to top