Sigurna kupoprodaja motornog vozila: vodič kroz postupak i dokumentaciju

Kupoprodaja motornog vozila, bilo da je riječ o automobilu, motociklu, traktoru ili drugom vozilu, zahtijeva pažljivo razmatranje i temeljitu provjeru svih relevantnih informacija. Ovdje su ključni čimbenici na koje treba paziti pri kupnji ili prodaji motornog vozila, uključujući obveze prema državi, porezne aspekte i postupke prijepisa. Vlasnički list i tehnička dokumentacija Prije nego što započnete […]

Vodič za najam nekretnine: važni savjeti i informacije

Najam kuće ili stana može biti složen proces koji zahtijeva pažljivo razmatranje i informiranost. Ovdje su ključni čimbenici na koje treba paziti pri sklapanju najma nekretnine, od odnosa između ugovornih strana do obveza prema državi. Odnos između ugovornih strana Odnos između najmodavca i najmoprimca je ključan za uspješan najam. Važno je uspostaviti jasne i korektne […]

Vodič za bezbrižnu kupnju nekretnine: provjera dokumentacije i prijenos vlasništva

Kupnja nekretnine je značajan životni korak za svakoga.Da biste osigurali bezbrižan proces kupovine nekretnine, ovaj vodič vam nudi sažeti pregled ključnih koraka i savjeta za kupoprodaju nekretnine, a koji uključuju: Uređenu dokumentaciju: Nakon provjere navedene dokumentacije, koraci za prijenos prava vlasništva uključuju: 1. Vlasništvo i posjed nekretnine a) Provjera vlasništva nekretnine – zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički […]

Otkaz i sporazumni raskid ugovora o radu – preduvjeti i posljedice

Što je otkaz? Otkaz je jednostrana izjava volje. Otkaz može radnik dati poslodavcu, ali i poslodavac radniku. Radnik može otkazati ugovor o radu: Otkaz od strane poslodavca radniku može biti: S obzirom na veliki broj vrsta otkaza i njihovu specifičnost odnosno zakonsku uređenost, za potrebe boljeg razumijevanja biti ovog članka, zastat ćemo s daljnjom razradom ovih vrsta […]

Osnivanje radničkog vijeća – pravo radnika ili obveza poslodavca?

Što je radničko vijeće i kako se osniva? Radničko vijeće omogućuje radnicima da sudjeluju u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima kod poslodavca. Često se postavlja pitanje, je li obveza osnivanja radničkog vijeća pravo radnika ili obveza poslodavca? Iako je raširena zabluda da svaki poslodavac koji zapošljava 20 […]

Radnopravne obveze poslodavca s obzirom na broj zaposlenih radnika

Izvori obveza poslodavca Obveze poslodavca s obzirom na broj zaposlenih proizlaze iz niza propisa te ne postoji određeni propis odnosno vodič koji bi na jednom mjestu naveo sve obveze poslodavca u tom smislu. Također, u praksi postoji nedostatak takvih stručnih članaka koji bi praktično, jednostavno i svima razumljivo prikazali obveze poslodavca prema broju zaposlenih radnika. […]

Razlike između ugovora o radu, ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu: pregled i usporedba

Ugovori o radu, ugovori o djelu i ugovori o autorskom djelu predstavljaju ključne pravne institute koji reguliraju različite oblike angažmana između poslodavaca, radnika, izvođača i autora. Svaki od ovih ugovora nosi sa sobom specifične obveze i prava za obje strane, te je stoga važno razumjeti njihove razlike kako bi se izbjegle pravne pogreške i osigurala […]

Evidentiranje radnog vremena

Što se smatra radnim vremenom? Radno vrijeme je: Radnim se vremenom ne smatra vrijeme pripravnosti u kojemu se radnik ne nalazi na mjestu na kojem se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac, no ipak za takvo vrijeme pripravnosti radnik ima pravo na naknadu čija visina se određuje ugovorom o radu ili kolektivnim […]

Sporazumni raskid ugovora o radu

“Sporazum o otkazu”   Koliko ste se često susreli s pojmovima sporazumni otkaz, sporazum o otkazu, otkazni sporazum i sl..?! Čak štoviše, pojam “sporazumni otkaz” kao način prestanka osiguranja, donedavno je bio naveden u obrascu e-odjave osiguranika s mirovinskog osiguranja. Prethodno spomenuti nazivi zapravo objedinjuju dva dijametralno suprotna načina prestanka radnog odnosa: Otkaz je jednostrana izjava […]

Scroll to top